Zad 1.
Cenę pierwszej sukienki podwyższono o 20 % , a następnie obniżono o 30 % i obecnie kosztuje ona 252 zł. Cenę drugiej sukienki podwyższono o 15 % a następnie obniżono o 20 % i obecnie kosztuje ona 276 zł. . Która sukienka była droższa przed zmianami cenowymi i o ile zł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:10:18+02:00
A)
- cena przed obniżką 30%
252zł - -to---70% ceny
x ---to 100%
x = 252*100 : 70 = 360zł.

- cena przed podwyżką 20%
360zł---to --- 120% ceny
x ---to---100%
x = 360*100 : 120 = 300 zł.


b)
- cena przed obniżką 20%
276zł ---to---80%
x ---to ---100%
x = 276*100 : 80 = 345zł.


- cena przed podwyżką 15%
345zł ---to ---115%
x ---to ---100%
x = 345*100 : 115 = 300zł.

ceny sukienek były takie same przed zmianami