Poproszę o wyjaśnienie na 1,5 strony lub na 1 strone(strona taka jak od zeszytu 96k.)
Temat: Czy dzieci z Wrześni i Michał Drzymała zasłużyli na miano bohaterów narodowych na równi z powstańcami?Uzasadnij swoją odpowiedź.
Proszę na jutro musze przynieś ,bo dostane jedynkę ;((

2

Odpowiedzi

2010-03-29T17:38:20+02:00
Moim zdaniem Michał Drzymała zasłużył sobie na miano bohatera narodowego. Dzięki ludziom takim jak on Polska nie jest dzisiaj pod zaborami, a my żyjemy w wolnym kraju.
Na początku XX wieku Michał Drzymała stał się sławny w Polsce (a także w Europie) z powodu ciągnącego się przez blisko 4 lata sporu z władzami pruskimi dotyczącego możliwości zbudowania domu na zakupionej od niemieckiego kupca działce we wsi Podgradowice (dzisiejsze Drzymałowo). Pruskie prawo wymagało uzyskania zgody administracji państwowej na wzniesienie budynku. Realizujące politykę germanizacji władze wybiórczo wykorzystywały ten przepis na niekorzyść ludności polskiej. W tej sytuacji Drzymała kupił wóz cyrkowy, w którym zamieszkał. Władze pruskie chciały ten wóz usunąć, argumentując, iż stojący w jednym miejscu przez ponad 24 godziny wóz jest domem. W tej sytuacji Drzymała systematycznie, codziennie przesuwał ów wóz na niewielką odległość, co dało mu argument, iż jako pojazd ruchomy nie podlegał przepisom prawa budowlanego. Przez kilka lat trwała sądowo-administracyjna walka w której stosowano kruczki prawne; władze pruskie zaczęły nękać Drzymałę za drobne uchybienia i w końcu udało im się usunąć wóz.
Wówczas Drzymała zamieszkał w lepiance, którą wkrótce po tym zburzono. W tej sytuacji Drzymała był zmuszony sprzedać działkę. Drzymała ostatecznie nabył inną parcele, ze starym domem, na remont którego niepotrzebna była zgoda urzędów. Grób Michała Drzymały znajduje się na cmentarzu w Miasteczku Krajeńskim.
Walka Drzymały o możliwość zbudowania domu, a zwłaszcza wykorzystywanie przezeń luk w prawie pruskim stały się głośne w Polsce i w świecie. Głos w tej sprawie zabierali m.in. Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus, a spoza Polski m.in. Lew Tołstoj. Osoba Drzymały, a zwłaszcza ów słynny wóz stały się symbolem chłopskiego oporu wobec zaborcy i germanizacyjnych praktyk stosowanych wobec Polaków przez państwo pruskie.
W uznaniu zasług Drzymały, wkrótce po jego śmierci (1937), w 1939 r. jego rodzinną wieś przemianowano na Drzymałowo.
Również dzieci z Wrześni są przykładem do naśladowania.
Strajk uczniów z Wrześni w latach 1901–1902 był skierowany był przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim. Obejmował również protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne.
Strajk rozpoczął się 20 maja 1901 r., kiedy niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. Zastrajkowało wówczas 118 uczniów i uczennic. Ich rodziców władze niemieckie ukarały więzieniem i grzywnami.
Przywódcą duchowym strajku był ks. Jan Laskowski.
Przedłużeniem obowiązku szkolnego ukarane zostały następujące dzieci:
Klasa I (ostatnia): Roman Biały , Wacław Drzewiecki, Franciszek Gadziński, Bronisław Klimas, Józef Latanowicz, Władysław Podsędek, Józefa Bednarowicz, Jadwiga Bulczyńska, Stefania Chełmikowska, Franciszka Chromińska, Leonarda Dynkowska, Stefania Janiszewska, Anna Jażdżewska, Józefa Nowaczyk, Walentyna Nowakowska, Jadwiga Porosa, Bronisława Śmidowicz, Jadwiga Suszczyńska, Tekla Tomaszewska, Seweryna Wagner, Anastazja Wojciechowska, Józefa Woźniak, Melania Zaremba.
Klasa IIa: Stanisław Jankowiak, Stanisław Ziółkowski, Pelagia Gawlak, Pelagia Jankowiak, Czesława Kwiatkowska, Maria Niesuchorska, Balbina Sikorska, Waleria Ziętek, Jadwiga Kuchta.
Klasa IIb: Aleksander Szumiłowski, Wawrzyniec Tabaka, Antoni Topolewski, Władysław Tyksiński, Maksymilian Walczak, Wiktoria Kaliszewska, Maria Suszczyńska.
1 5 1
2010-03-29T17:38:36+02:00
Zasłużyli na miano bohaterów narodowych, bo Michał Drzymał w czasie germanizacji zamieszkał w wozie cyrkowym, aby ominąć zakaz budowania nowych domów. Dzieci wrzesińskie były bite, bo mówiły po polsku, chciały uczyć się swojego języka ale nie mogły, bo gdy nauczycel usłyszał od dziecka wyraz po polsku odrazu były bite,prześladowane nawet rodzice nie mogli postawić sie biciu swoich dzieci, bo to by jescze pogorszyło sprawe. W końcu we Wrześnii wybuchł strajk uczniów.Mimo prześladowań dzieci nie zgdzały sie na nauke religii w jezyku obcym. Dzieci które brały udział w strajku we Wrześnii, wytrwały w swoim proteście przez ponad rok.
1 1 1