{Przetłumacz

1.Wracamy do domu w piątek
2.Dlaczego niesiesz tę konewkę?
Bo zamierzam podlac kwiaty w ogrodzie.
3.Dlaczego zaprosiłeś tych wszystkich ludzi na naszą imprezę?
Bo zamierzam się z nimi zaprzyjaźnić.
4.Pan Ewan zdaje wykład na dzisiejszej konferencji.
5.Marek przyjedzie na imprezę z nową dziewczyną.
6.Przypuszczam że autobus znowu się spóźni.
7.Boli mnie głowa i mam temperaturę..Będe chora
8.w przyszłości ludzie będą mieszkali na księżycu.
9.przedstawienie zaczyna się o 7, nie spóźnij się
10.On kupił mnóstwo farby bo zamierza pomalować swój pokój.
11.We wtorki kończymy lekcje o 14.
12powiedz mi gdzie nacisnąć,a zrobię ci zdjęcie.
13.Poprosiliśmy ich żeby przyszli, bo mamy zamiar z nimi porozmawiac.
14.Sprzedaję swój stary samochód bo potrzebuję pieniędzy.
15.oni wyprowadzają się w przyszłym tygodniu.
16.pamiętaj ze twój autobus odjeżdża o 8.
17.Zabiorę dzieci do kina.

3

Odpowiedzi

2009-10-31T18:38:34+01:00
1.we are getting back home on Friday
2. Why are you carrying this watering can?
because I am going to water flowers in the garden.
3. why did you invite these all people to our event?
because I am going to make friends with them.
4. you are turning the lecture over to Ewan at the today's conference.
5. Marek will arrive for the event with the new girl.
6. I suppose the bus then again will be late.
7. a head aches me and I am having a temperature.
I will be ill
8. in the future people will live on the moon.
9. the show is beginning about 7, don't be late
10. He bought the plenty of paint because he is going to paint his room.
11. on Tuesdays we are finishing lessons about 14.
12. tell me where to press, and I will take you a photo.
13. we asked them to come, because we intend to talk with them.
14. I am selling my old car
because I need money
15. they are moving out next week.
16. remember around your bus is going away about 8.
17. I will take children to the cinema.
2009-10-31T21:49:59+01:00
1.We come back home on Friday
2.Why do you carry this watering can?
I because am going water to flowers in the garden.
3.Why do you invite these all people to our event?
Because I am go to make friends with them.
4.The mister Ewan passes the lecture on today's conference.
5.Mark will arrive on the event with the new girl.
6.I suppose that the bus again will be late.
7.The head hurts me and I have...
8.people will live on the moon in the future.
9.the performance begins about seventh, don't be late
10.He bought mnóstwo paints because his room is go to paint.
11.We finish me lessons where to press about fourteenth.
12powiedz on Tuesdays, and make you the picture.
13.We asked them so that he comes, because we have the intention with them porozmawiac.
14.I sell my old car because I need money.
15.they move out the future week.
16.remember from your bus he leaves about eighth.
17.I will take children to the cinema.
2009-10-31T23:23:46+01:00
1.we are getting back home on Friday
2. Why are you carrying this watering can?
because I am going to water flowers in the garden.
3. why did you invite these all people to our event?
because I am going to make friends with them.
4. you are turning the lecture over to Ewan at the today's conference.
5. Marek
will arrive for the event with the new girl.
6. I suppose the bus then again will be late.
7. a head aches me and I am having a temperature.
I will be ill
8. in the future people will live on the moon.
9. the show is beginning about 7, don't be late
10. He bought the plenty of paint because he is going to paint his room.
11. on Tuesdays we are finishing lessons about 14.
12. tell me where to press, and I will take you a photo.
13. we asked them to come, because we intend to talk with them.
14. I am selling my old car
because I need money
15. they are moving out next week.
16. remember around your bus is going away about 8.
17. I will take children to the cinema.