Podziel podane niżOej wydarzenia na przyczyny :
a)wybuchu powstania listopadowego
b)jego kleski

1)Obojętność rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej.
2)Wieści o wydarzeniach w Europie (rewolucja we 3)Francji,zwycięskie powstanie w Beligii i Grecji).
4)Łamanie przez cera postanowień konstytucji, nieudolność wyższych dowódców.
5)Brutalne postępowania wielkiego księcia Konstantego oraz innych urzędników cerskich.
6)Plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiej w zachodniej Europie.
7)Brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących polożenia ludności wiejskiej.
8)Rosyjska przewaga militarna

Wazne na jutro!!


1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:46:14+02:00
1)b
2)b
3)a
4) a
5)b
6)a
7)a
8)b
Mam nadzieję,że choć trochę pomogłam ;)