Odpowiedzi

2010-03-29T17:38:09+02:00
Udowodnić można że pan jezus zmartwystał można zrozumieć tak że dzięki niemu żyjemy i to on daje nam wiare.Również są różne cudy
2010-03-29T17:44:12+02:00
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest potwierdzeniem Jego bóstwa
Przez wzbudzenie z martwych Jezusa Bóg powiedział całemu światu, że zmarły na krzyżu jest Jego Synem. Dlatego wszystko, co Jezus powiedział o sobie, jest prawdą. On sam powiedział: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła (Obj 1:18). Został On ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie (Rz 1:4). Ta moc jest dostępna teraz dla każdego naśladowcy Pana Jezusa. Czym ona jest? Moc zmartwychwstania to stałe działanie sprawiedliwości Pana Jezusa. Paweł tak określił swoje poselstwo: Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem (2 Kor 4:5). Ponieważ powstał z martwych, pełne określenie Jego imienia wyraża istotę Ewangelii. Przy narodzeniu był Jezusem, ponieważ On zbawi lud swój od grzechów jego (Mt 1:21). W czasie swojej ziemskiej służby był Chrystusem, obiecanym Mesjaszem (Mt16:16), natomiast przez zmartwychwstanie według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy (Rz 1:4).