Odpowiedzi

2009-11-01T10:10:24+01:00
Do króla
interpretacja
Satyra ma formę apostrofy skierowanej do krola Stanisłwa Augusta Poniatowskiego. Podmiotem wypowiedzi jest szlachcic-Sarmata, który formułuje pod adresem króla szereg zarzutów.

Analiza
Liryka zwrotu do adresata
wiersz stychniczny(czyli ciągly bez podziału na zwrotki
napisany jest regularnym, romowanym 13-zgłoskowcem ze stala średniówka po 7. sylabie
apostrofy("Pozwolisz , mości królu, że od ciebie zacznę")
pytania retoryczne( "Ty królem, czemu nie ja ")
epitety ("krew pańska", " grzech nieodpuszczony", mędrki zabałamucone")
przerzutnie( "Jestem Polak rodem, / A do tego i szlachcic,a choćbym i miodem/Szynkował, tak jak niegdyś ów bartnik z Kruszwicy, /Czemuż bym nie mógł osieść na twojej stolicy?")
Charakterystyczną cechą stylu jest sentencjonalność