1)Oblicz stosunek pól dwóch trójkątów równobocznych o bokach a=5 cm. i a'= 15 cm.
2)Stosunek pól dwóch trójkątów prostokątnych podobnych A' B' C' i ABC jest równy 16. Oblicz długość przyprostokątnych A' B' i A' C' trójkąta A' B' C', jeżeli {AB}= 7cm. i P{AC}= 5cm.
3)Suma pól dwóch figur podobnych jest równa 300cm kwadratowych. Oblicz pole każdej z tych figur, jeżeli ich skala podobieństwa jest równa 3.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T18:29:40+02:00
Zadanie 1.
5:15
1:3
Odp.:Stosunek tych pól wynosi 1:3

Zadanie 2.
A'B'C':ABC
16:1

|A'B'|=|AB|
|A'B'|=16*7
|A'B'|=112 cm

|A'C'|=|AC|
|A'C'|=16*5
|A'C'|=80 cm
Odp.:Długości przyprostokątnych wynosi 112 cm , 80 cm

Zadanie 3.
P:P'
1:3
1x+3x=300
4x=300
x=75 cm^2 - mniejsze pole
3x=75*3 = 225 cm^2 - większe pole
Odp.:Pola tych figur wynoszą 75 i 225 cm^2
4 3 4