Odpowiedzi

2010-03-29T17:44:41+02:00
W okresie starości zachodzą takie zmiany jak:
-pojawienie się zmarszczek
-mniejsza sprawność
2 3 2
2010-03-29T17:48:25+02:00
W okresie starosci u ludzi :
-maja oni mniej sily i zmniejsza sie ich precyzja ruchow.
-zmniejsza sie liczba gruczolow potowych.
-zwieksza sie obwod pasa
-zmniejsza sie zapotrzebowanie na sen
-wydluza sie nos i malzownina uszna
-maleje odpornosc organizmu ;)

tak jest u wiekszosci starszych ludzi (;
pozdrawiam! ;d
3 3 3
2010-03-29T17:50:22+02:00
Każdy okres życia ludzkiego, charakteryzuje się określonymi dla danej grupy wiekowej, cechami. To właśnie dzięki tym zaletom bądź wadom jesteśmy wstanie określić daną osobę jako dojrzałą bądź nie. Każdemu z etapów ludzkiego życia możemy także przypisać konkretne zadanie.
Okres młodości charakteryzuje zdrowie, siła, uroda, inicjatywa oraz wzmożony popęd i pożądanie. "Umysł ich jest lotny, a uczucia żywe. Myśl sięga daleko, lecz nie głęboko - jest chciwa świata i zjawisk, a raczej ślizga się po powierzchni, nie zatrzymując się dla ich analizy, nie sięgając ich do wewnętrznej treści." Ludziom młodym często brakuje doświadczenia, ostrożności oraz rozwagi, co w następstwie może spowodować jakąś nieuniknioną katastrofę.
Podsumowując można by rzec, iż mocną stroną w młodości jest ciało oraz spowodowane naporem hormonów pragnienia i dążenia. Słabą stronę stanowi zaś rozumowa refleksja, rozwaga i ostrożność.
W okresie starości następuje spadek sił, żywotności. Skóra traci zdrowy młody wygląd. Ciało sprawia coraz więcej kłopotów i dolegliwości. "Natomiast przy tym spadku sił i możliwości cielesnych wzrastają i pogłębiają się siły duchowe, odbywa się stopniowy proces duchowego dojrzewania." Jest on wynikiem zdobytych przez długie lata doświadczeń, wiedzy, życiowej mądrości, sztuki obcowania z ludźmi, ostrożności, rozwagi.
Doświadczenie, które powinno być traktowane jako skarb posiada każdy stary człowiek.
Reasumując można by stwierdzić, że "przy postępującej degradacji cielesnej starość charakteryzuje się narastaniem pozytywnych wartości duchowych."
Porównując ze sobą te cechy młodości oraz starości możemy zauważyć, iż cechy te uzupełniają się wzajemnie. Młodość posiada to czego brakuje starości i odwrotnie. Jest to kluczowe stwierdzenie pozwalające zauważyć, iż stare i młode pokolenie potrzebuje się nawzajem ale także potrzebne jest światu.
Starzy od młodych potrzebują pomocy i opieki, młodzi natomiast mądrych oraz rozważnego kierownictwa. Równowaga i dobra współpraca tych obu pokoleń jest konieczna dla społecznego dobra.
Rola i powołaniem ludzi starszych we współczesnym świecie jest kierować i wychowywać, strzec moralnego porządku wdrażając go młodym pilnując, by nie schodzili na manowce(...) Rozpatrywana od strony ciała, starość istotnie często jest mniej lub więcej dokuczliwym brzemieniem. Ale jest ona bardzo ważnym duchowym i moralnym zadaniem. A im głębiej będzie pojęte to zadanie, im bardziej sumiennie i ofiarnie będzie ono realizowane, tym lżejsze będzie brzemię związanych ze starością kłopotów i dolegliwości.
PROBLEMY LUDZI STARYCH:::::
Jest wiele problemów na jakie napotykają osoby starsze, wiele z nich jest niewidoczna dla otoczenia. Poniżej wymieniłam moim zdaniem problemy na jakie warto zwrócić uwagę.
Stan zdrowia:;
Pogarszający się stan zdrowia wpływa negatywnie na możliwości fizyczne i stan psychiczny osób starszych. W chorobach somatycznych wiąże się z chronicznymi bólami , a w przypadku chorób psychicznych z degradacją psychiczną. "Zły stan zdrowia ogranicza mobilność"(można poruszać się tylko na terenie domu czasem za pomocą wózka bądź trzeba pozostać w łóżku), zmusza do przerwania pracy, utrudnia prowadzenie domu i wykonywania podstawowych czynności życiowych. Niekorzystny stan zdrowia wpływa na zaprzestanie korzystania ze wszelkiego rodzaju dostępu do kultury oraz sprzyja złemu samopoczuciu.
Sytuacja ekonomiczna
Problemy ekonomiczne utrudniają kontakty międzyludzkie i spędzanie czasu wolnego w sposób atrakcyjny. Zła sytuacja materialna może prowadzić do niewystarczającego odżywiania. Wszystkie pieniądze jakie osoba starsza posiada wydaje na lekarstwa oraz pomoc medyczną. Często zdarza się, iż starsza osoba, która otrzymuje emeryturę wspomaga finansowo swoją rodzinę. Osoby o bardzo niskich zasobach materialnych bez wsparcia rodzinny zostają pozostawiane w szpitalach.
Mieszkanie
Mieszkanie w życiu osoby starszej odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż jest głównym środowiskiem w jakim przebywa. Ważne, aby osoba starsza miała zapewnione odpowiedzenie warunki , czyli dostęp do urządzeń sanitarnych, ogrzewania, ale również w budynku możliwość wejścia na wyższe piętra windą, nie tylko schodami. Budynek powinien mieć odpowiednią lokalizację - znajdować się niedaleko centrum i być otoczony odpowiednią infrastrukturą, dostosowaną do potrzeb ludzi starszych np. przychodnie, kluby seniora, domy dziennego pobytu, sklepy.
Marginalizacja społeczna
Objawia się w nierównym traktowaniu osób starszych, a młodszych . Pojęciem określającym to zjawisko to ageism czyli dyskryminacja ze względu na wiek. Według N. Goodmana przyczyną tego zjawiska są zmiany, jakie nastąpiły w wyniku uprzemysłowienia. "Ludzie starsi maja utrudniony dostęp do rynku pracy, słabszą pozycję ekonomiczną niż inne grupy dorosłych" 1 Ludziom starszym coraz trudniej nadążyć za postępem technicznym i społecznym. Obecnie zachwiany jest ich szacunek względem społeczeństwa, które spycha osoby starsze na margines Istnieje wiele stereotypów dotyczących osób starszych takich jak: (wg Burgessa)
są zależni od innych
narzekają na swój stan zdrowia
nie odczuwa się potrzeby przygotowania ludzi starszych do przejścia na emeryturę
Często spotyka się określenia takie jak: "tetryk", "starucha". E. Trafiałek twierdzi, iż "polski stereotyp starości utożsamiany jest z wizja klęski"
Samotność
Niewątpliwie najbardziej przykrym wydarzeniem dla osoby starszej jest śmierć współmałżonka. Jest to bardzo trudny okres dla rodzinny, a szczególnie dla osoby starszej, która spędziła większość życia ze swoim partnerem życiowym. Występują różne rodzaje osamotnienia również osamotnieni mieszkaniowe, socjalne objawiającą się brakiem kontaktów z rodzinną, sąsiadami, środowiskiem. Przez mniejsze uczestniczenie w życiu społecznym ta samotność pogłębia się, a brak możliwości ruchu przyczynia się do obniżenia nastroju takiej osoby.
Jak widać różne są problemy osób starych, często nie uświadamiamy sobie jak ważne jest zwrócenie uwagi na aspekt życia osób starszych, przecież każdego z nas czeka ten okres życia. Warto zastanowić się jak można pomóc osobą starszym aby żyło się im lepiej.
3 3 3