Odpowiedzi

2010-04-01T18:15:52+02:00
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
1. Znać źródła, jakie wykorzystuje człowiek do produkcji energii na skalę przemysłową.
2. Umieć wskazać zagrożenia wynikające z produkcji tej energii (pozyskiwanie źródeł, praca elektrowni).
3. Umieć wymienić odnawialne i nieodnawialne źródła energii.
4. Wiedzieć, że praca wszystkich elektrowni w mniejszym bądź większym stopniu zagraża środowisku człowieka.
5. Umieć racjonalnie ocenić, które źródła energii powinny być przetwarzane na energię w danym regionie, aby szkody wyrządzone środowisku były minimalne.

Cele kształcące:
Kształcenie:
1. Umiejętności współpracy w zespole.
2. Umiejętności wyszukiwania informacji.
3. Umiejętności oceniania zdobytych wiadomości.
4. Umiejętności dyskusji oraz poszanowania odmiennych poglądów.

Metoda lekcji: dyskusja.

Przebieg lekcji.

1. Nauczyciel na wcześniejszej lekcji zapowiada temat lekcji. Proponuje debatę dotyczącą wyboru rodzaju elektrowni, która ma pracować w naszym regionie (lub gdzieś w Polsce). Może to być również symulacja debaty sejmowej. Uczniowie dzielą się na grupy, z których każda ma przydzielony rodzaj elektrowni (uczniowie mogą również samodzielnie dokonywać wyboru). Wśród przydzielanych elektrowni powinny znaleźć się równie elektrownie węglowe, na gaz i ropę. Zadaniem każdej grupy będzie przeforsowanie swojego projektu budowy elektrowni. Muszą mieć argumenty za swoją elektrownią i argumenty przeciw innym elektrowniom. Uwaga! Dyskusja musi być rzeczowa, poparta konkretnymi argumentami.
2. Nauczyciel na początku lekcji przypomina temat. Nauczyciel podaje zasady, jakimi powinni kierować się uczniowie:
- Uszanowanie cudzych poglądów.
- Nie przerywanie wypowiedzi drugiej osoby.
- Rzeczowe wypowiedzi, poparte faktami i danymi.
Nauczyciel może rozpocząć debatę zdaniem: "Według szacunków specjalistów od energetyki, obecne źródła energii takie jak węgiel, ropa, gaz mogą zostać wyczerpane za ok. 100 lat. Powinniśmy znaleźć inne metody produkcji energii".
3. Debatę może prowadzić nauczyciel, ale równie dobrze jeden z uczniów.
4. Podczas debaty nauczyciel może zasugerować inne rozwiązania, wskazać nie wymienione zagrożenia wynikające z pracy elektrowni (jeżeli uczniowie uważają temat za wyczerpany), a następnie poddać pod dyskusję. Warto zaakcentować pewne walory elektrowni, np. wodna daje warunki do rozwoju turystyki (poprzez zalew).
5. Nauczyciel kończy debatę. Prawdopodobnie klasa nie ustali jednoznacznie, jakiego rodzaju elektrownię chcieliby mieć w swoim regionie. Jednak raczej na pewno wybiorą alternatywne źródła energii.