Ktore z wymienionych nizej substancji nalezy rozpuscic w wodzie aby otrzymany roztwor zawierał dwa razy więcej kationów niż anionów :
-siarczek potasu
-siarczan(6)magnezu
-fosforan(5)magnezu
-siarczan (6)ołowiu(2)
-chlorek magnezu
-azotan(5)baru
-chlorek glinu
-węglan sodu
-siarczek wapnia

1

Odpowiedzi

2013-06-11T12:26:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) siarczek potasu.............. K2S ---> 2K(+) + S(2-)
b) siarczan(VI) magnezu...... MgSO4 ---> Mg(2+) + SO4(2-)
c) fosforan(V) magnezu...... Mg3(PO4)2 ---> 3Mg(2+) + 2PO4(3-)
d) siarczan(VI) ołowiu(II).... PbSO4 ---> Pb(2+) + SO4(2-)
e) chlorek magnezu.......... MgCl2 ---> Mg(2+) + 2Cl(-)
f) azotan(V) baru................ Ba(NO3)2 ---> Ba(2+) + 2NO3(-)
g) chlorek glinu................. AlCl3 ---> Al(3+) + 3Cl(-)
h) węglan sodu................ Na2CO3 ---> 2Na(+) + CO3(2-)
i) siarczek wapnia............ CaS ---> Ca(2+) + S(2-) 

Warunek ten spełniają reakcje: a), h)

1 5 1