Odpowiedzi

2010-03-31T22:24:38+02:00
Jest to trojkat egipski, zatem przyrostokatna ma dl. 5
R- pr. opisanego
r - pr. wpisanego
a=3
b=4
c=5
R=c/2
R=5/2
r=(a+b-c)/2
r=1
Mozezemy zawuazyc, ze kolo wpisane zawiera sie w kole opisaneym.
Pw=πr²
Pw=π

Po=πR²
Po=25π/4
Po-Pw=21π/4
Procent:
(21π/4):(25π/4)*100%=21/25*100%=84%

Pozostalo 84%.