Odpowiedzi

2009-10-31T18:59:42+01:00
5%=6→100%=x→x=100×6:5=120 300%=9→100%=3 120%=168→100%=100×168:120=140 5%=1→10%=2→100%=20
2009-10-31T19:05:10+01:00
rozwiązanie:
a)
x-szukana liczba
5%*x=6
(5/100)*x=6 //obie strony*(100/5) =20//
x= 120
b)
x-szukana liczba
300%*x=9 //300%=300/100=3
3x=9
x=3
c)
x-szukana liczba
120%*x=168
(120/100)*x=168
1,2*x=168
x=168:1,2
x=140
d)
x-szukana liczba
5%*x=1
0,05*x=1
x=1:0,05
x=20