1.Ile sztuk płytek podłogowych o wymiarach 35xm x 35xm należy kupić, aby przykryć podłogę prostokątnego holu, którego szerokość jest trzy razy mniejsza od długości równej 8,4m?
Zapisz obliczenia.

2.Do prostopadłościennego akwarium z wodą o wymiarach podstawy 150cm i 90cm dolano wody. Poziom wody w akwarium podniósł się o 2 cm. Ile litrów wody dolano? Zapisz obliczenia.

3.Dwunastometrowy maszt złamał się na ⅓ swojej wysokości od ziemi. Czy odłamany koniec zniszczy kwiaty rosnące na linii upadku masztu w odległości 7m od jego podstawy? Zapisz obliczenia, uzasadnij odpowiedź.

2

Odpowiedzi

2009-10-31T19:12:46+01:00
Zad.1]⅓×8,4=2,8 powierzchnia holu=2,8×8,4=23,52m² powierzchnia płytki=0,35²=0,1225m² 23,52:0,1225=192 płytki trzeba kupić zad.2] v=a×b×h v=150cm×90cm×hcm=13500hcm³ teraz h+2cm→ v=13500×[h+2]=13500h+27000cm³ 27000cm³=27dm³=27litrów dolano wody zad.3] złamany maszt utworzy trójkąt prostokątny o h=6m a=7m oblicz przeciwprostokątną c z pitagorasa c²=a²+h² c²=7²+6² c²=85 c=√85m≈9,22m odp.nie zniszczy-upadnie ponad 2 m za kwiatami
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T19:29:08+01:00
Zadanie 1
rozwiązanie:
długość holu - 8,4m
szerokość holu - 8,4/3=2,8 m
powierzchnia holu: 8,4mx2,8m=23,52 m²
powierzchnia płytki: 0,35mx0,35m=0,1225m²
obliczam ilość potrzebnych płytek:
23,52 m²:0,1225m²=192
odp. Trzeba kupić 192 płytki

Zadanie 2
rozwiązanie:
Ilość wlanej wody:
150cmx90cmx2cm=27 000cm³
1dm³ =1 000cm³
1cm³=0,001m³
27 000cm³= 27dm³=27l //1l=1dm³//
odp. Dolano 27 litrów wody

zadanie 3
rozwiązanie:
maszt złamał się (1/3)*12 = 4 m od ziemi
odłamany kawałek miał 12m-4m=8m długości
obliczam długość x przyprostokątnej trójkąta, którego przeciwprostokątna wynosi 8m, a druga przyprostokątna to 4m
x²+4²=8²
x²+16=64
x²=48
x=√48<7 bo 7*7=49
odp.Odłamany koniec zniszczy kwiaty rosnące na linii upadku masztu w odległości 7m od jego podstawy.
1 5 1