PRZYRoDA.!

uzupełnić na wtorek.!!!!

Woda na kuli ziemskiej

Wszechocean ………………..% Pozostałe wody …………………..%
5. W jakiej temperaturze zamarza
woda słona ……………………….
woda słodka ……………………….
6. Wypisz formy ukształtowania dna morskiego?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
7. Wymień korzystne warunki dla rozwoju organizmów szelfie.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
8. Co to jest rafa koralowa?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………9. Wypisz ruchy wody morskiej i ich przyczyny.
………………………………………. - ……………………………………………..
………………………………………. - ……………………………………………..
………………………………………. - ……………………………………………..
………………………………………. - ……………………………………………..

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T19:28:08+02:00
Wszechocean 70,8% Pozostałe wody 29,2%.
5. W jakiej temperaturze zamarza
woda słona -8°C
woda słodka -2°C.
6. Wypisz formy ukształtowania dna morskiego?
szelf
stok kontynentalny
basen oceaniczny
rowyoceaniczne
7. Wymień korzystne warunki dla rozwoju organizmów szelfie.
bliski dostep do ladu
duzo tlenu
wiecej swiatla
duza powierzchnia
8. Co to jest rafa koralowa?
Rafy koralowe, rodzaj raf cechujących się pochodzeniem organicznym, powstających w ciepłych morzach strefy międzyzwrotnikowej, w których temperatura wody nigdy nie spada poniżej 18°C.


9. Wypisz ruchy wody morskiej i ich przyczyny.
Przyczyna ruchu wod morskich i oceanicznych sa wiatry oraz siła przyciągania księżyca u słońca.
Znane sa 3 glowne rodzaje ruchow wody morskiej:
-falowanie (wiatrowe i sejsmiczne)
-pływy (przypływy i odpływy)
-prądy morskie (ciepłe, zimne i obojętne)
1 5 1