Odpowiedzi

2010-03-29T21:44:08+02:00
Wspólną cechą CD i DVD jest ten sam sposób zapisu w postaci sekwencji pitów wzdłuż wytyczonej ścieżki. Każdy pit reprezentuje pojedynczy bit danych, którego stan rozróżnia się po stopniu odbicia światła lasera. Na dysku holograficznym dane są zapisywane w całkiem inny sposób. Obraz tworzy się w objętości nośnika, dzięki czemu pojemność może wzrosnąć tak bardzo. Jednak nie jest to zapis wielowarstwowy. Hologram tworzy się dzięki wzajemnemu oddziaływaniu spójnego światła, pochodzącego z lasera i rozszczepionego na dwie wiązki, z których jedna zostaje zmodulowana danymi. Z interferencji obu wiązek, zmodulowanej i referencyjnej, tworzy się obraz holograficzny zapamiętany w nośniku.

Zapis na CD i DVD jest sekwencyjny. Na dysku holograficznym przeciwnie, dane są podzielone na bloki. Każdy z nich tworzy dwuwymiarową macierz danych, zwykle wielkości 1000x1000 punktów. Każdy punkt niesie bit informacji, więc jeden blok ma ich milion. Pojedynczy blok jest zapamiętany w postaci obrazu holograficznego, więc z logicznego punktu widzenia cały dysk to stos megabitowych hologramów. Dysk o pojemności 100 GB liczy ponad milion takich obrazów holograficznych.

Urządzenie zapewnia jednoczesny dostęp do jednego obrazu. Równocześnie też zapisuje się cały milion bitów informacji. Wiązka sygnałowa, przeznaczona do modulowania, trafia do zespołu mikroluster. Jest ich tyle, ile bitów w obrazie. Gdy wartość bitu wynosi zero, promień jest blokowany, a gdy wynosi jeden - odbijany. Także modulacja całego obrazu przebiega jednocześnie.

dodatkowe linki:
http://www.gptyczyn.edomena.pl/mariusz/images/stories/2007/dvd.pdf
http://www.pcworld.pl/artykuly/42206/300.GB.na.jednym.krazku.html