Proszę przetłumaczcie na POlski;)
Z góry dzięki;*


Our Exchange students live with Chinese families, so they learn about real life in China. Our house rules are to be at home by ten o' clock every evening, and to help with the housework. But don't worry- you won't have to do too much cleaning.

3

Odpowiedzi

2010-03-29T17:55:16+02:00
Nasi studenci z wymiany mieszkają z chińskimi rodzinami, więc chcą dowiedzieć się o życiu w Chinach. Nasze zasady są w domu, że kładizemy się spać o 10 spać co wieczór, i do pomocy przy pracach domowych. Ale nie martw się-nie będziesz musiał robić za dużo czyszczenia.
2010-03-29T17:55:24+02:00
Nasi studenci z wymiany mieszkają chińskich rodzin, więc dowiedzieć się o życiu w Chinach. Nasze zasady są do domu w domu przez dziesięć minut co wieczór, i do pomocy przy pracach domowych. Ale nie martw się-nie będziesz musiał robić za dużo czyszczenia.
2010-03-29T17:56:51+02:00
Studenci, którzy pojechali na wymianę żyją z chińskimi rodzinami, więc uczą się jak wygląda tam życie. Zasady w takich domach są następujące: trzeba być w domu o 10 wieczorem oraz pomagać w obowiązkach domowych. Ale nie martw się-nie musisz dużo sprzątać.
1 5 1