Rozwiążcie wszyskie plisss!!!
1) długość bokow pewnego cworokąta wynoszą: a=0,72m b=520mm c=3,4dm i d=48cm. Oblicz obwód tego czworokąta.
2) obicz: -9+53+(-7)+(-8)+45
3) wykonaj działania: a) (2x-30)+(3x+5)-(x-7)
b) (3x+2y)(y-4x)
4) Worek kaszy ważący 24kg rozsypano do 36 jednakowych torebek,wypełniając każdą z nich całkowicie. Oblicz, do ilu takich toreb można rozsypać 18kg kaszy?
5) oblicz miary katow trojkata rwnoramiennego jezeli kat zawarty midzy ramionami ma miare 30 stoni

2

Odpowiedzi

2010-03-29T17:58:24+02:00
1) a=0,72m= 72cm
b=520mm= 52cm
c=3,4dm= 34cm
d=48cm
Obw= 72+52+34+48= 206cm

2) -9+53+(-7)+(-8)+45= 74

3) a) (2x-30)+(3x+5)-(x-7)= 4x-18
b) (3x+2y)(y-4x)= 3xy-12x²+2y²-8xy= 2y²-12x²-5xy

4) 24kg - 36
18kg - x
24x= 648
x=27

5) 180-30= 150
150/2= 75 stopni
2010-03-29T18:08:21+02:00
Zadanie 1.
a=0,72m = 72cm
b=520mm = 5,2cm
c=3,4dm = 34cm
d=48cm

O=72+5,2+34+48=159,2

zadanie 2.
-9+53+(-7)+(-8)+45= 44+(-15)+45 = 89+(-15)=74

zadanie 3.
a) (2x-30)+(3x+5)-(x-7)
2x-30+3x+5-x+7=4x+(-18)

b) (3x+2y)(y-4x)
3xy+2y²-12x²+3xy=6xy+2y²-12x²
(tylko tyle umiem, wybacz jesli źle)

zadanie 4.
24kg:36=0,6kg
18kg:0,6kg=30
Kasze można rozsypać do 30 takich torebek.

zadanie 5.
(180stopni-30stopni):2=150stopni:2=75stopni