Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T19:27:14+01:00
Każdy dzień rozpoczynam od ubrania się i zjedzenia śniadania. Potem jak to zrobię idę razem z rodzeństwem i kuzynostwem do szkoły. Tego dnia w szkole miałam sprawdzian z geografii na którego uczyłam się prawie cały codzienny wczorajszy dzień. A po za tym akurat też w tym dniu miała urodziny moja najlepsza koleżanka urodziny, więc dałam jej prezent, z którego była zadowolona. Kiedy przyszłam ze szkoły do domu mama czekała na mnie z obiadem, który był jak zawsze dobry. Jak go zjadłam byłam umówiona z koleżankami na mieście. Do domu wróciłam o piątej, wtedy szłam odrobić lekcje. A jak to zrobiłam razem z rodziną oglądaliśmy film. I tak się skończył mój kolejny dzień.


I am beginning every day with getting dressed and eating my breakfast. Then as it I will do I am going with siblings and cousins to the school. That day at school I had the test from geography which I learnt almost to be entire everyday yesterday day. And after behind it on that day my best friend just also had the birthday birthday, so I gave her the present, from which she was satisfied. When I came home from the school the mum waited for me with the dinner which was as ever good. How I ate it I had something arranged with friends in town. I got back home at five o'clock, then I went to do my homework. And how I did it together with the family we watched the film. Still my consecutive day ended.


Jak byś czego nioe wiedziała to napisz.
1 5 1