CHALLENGES 3 .
ZAD 5/71str. TREŚĆ:
Work a pairs. Imagine you are lost in a forest. Use the information, make suggestion and decide what to do.

;it is cold
;it's starting to rain
;it is getting dark
;you are hungry
;you have a mobile phone
;there is a rivier;you have a tent
;you have matches
;you have a compass


EXAMPLE / przykład...
A: Why don't we make a fire to keep warm?
B: No, it's raining. Everything is wet. Shall we. ... ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:18:18+02:00
A: We should use a mobile phone.
B: Great idea! But there aren't range! There is a river, meybe there is a bridge too.
A: No, there isn't. I'm very hungry! Have you got any sandwiches?
B: No, I haven't but I have a tent. We can sleep in a tent all night and then we're going to use a compass.
A:I don't want to sleep in forest! Let's find a town by the compass now!
B: Okhay.
A: So let's go!

Od razu przetłumaczę

A: Powinniśmy użyć komórki.
B: Świetny pomysł! Ale tu nie ma zasięgu. Tu jest rzeka, może jest i most.
A: Nie, nie ma. Jestem głodna! Masz może jakieś kanapki?
B: Nie, nie mam ale mam namiot. Możemy spać w namiocie całą noc i później użyjemy kompasu.
A: Nie chcę spać w lesie! Znajdźmy teraz miasto używając kompasu.
B: OK.
A: No to do roboty!

Mam nadzieję że pomogłam.
6 4 6