Zad1 Motocyklista jadacy polna droga przejechał 5km w ciagu 15 minut a nastepnie wyjechał na szose i w ciagu 30 minut przebył 25m. Oblicz srednia predkosc motocyklisty na całej trasie

zad2 samochód przejechał pierwszy odcinek trasy o długosci 20 m ze srednia predkoscia 40km/h a drugi odcinek trasy o takiej samej długosci 20km ze srednia predkoscia 60km . Obicz czas w którym samochód poonał cała trase oraz srednia predkosc samochodu na całej trasie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T19:20:43+01:00
S1 = 5 km = 5 * 1000m = 5 000m
s2 = 25 km = 25 * 1000m = 25 000m

t1 = 15 min = 15 * 60s = 900s
t2 = 30 min = 30 * 60s = 1 800s

v śr = s cała / t cały
v śr = 5 000 + 25 000 / 900 + 1 800
v śr = 30 000 / 2 700
v śr = 11 i 1/9 m/s
[v] = m/s
s1 = 20 km
v1 = 40 km/h
s2 = 20 km
v2 = 60 km/h

v = s/t
t = s/v

t1 = 20/40 = 1/2 h = 30 min
t2 = 20/60 = 1/3 h = 20 min

t cały = 20 + 30 = 50 min

v śr = s cała / t cały
v śr = 40 km / 5/6 h = 40 * 6/5 = 48 km/h
1 5 1