Odpowiedzi

2009-10-31T21:28:18+01:00
Kultura kreteńska(minojska)- początek III tys. p.n.e. do ok. 1200r.p.n.e.- nazwa pochodzi od miejsca (Kreta) i od mitycznego władcy wyspy Minosa- najstarsza cywilizacja na ziemiach greckich . Kreta zasiadlana była przez ludy przybywające z Azji Miejszej.Ludność wyspy utrzymywała kontakt z Egiptem. Z czasem powstały państwo- monarchia- lub kilka państ. Miasto Knossos zdominowało całą wyspę- rozkwit kultury minojskiej. Społeczeństwo było zróżnicowane, istniały podział zawodowy ludności, dobrze rozwinęło się rzemiosło i rolnictwo. Centrum życia politycznego, gospodarczego i kluturalnego był pałac. Kreteńczycy utrzywmywali kontakty handlowe z mieszkańcami wysp Morza Egejskiego, Bliskiego Wschodu, Egiptu, Sycyliu. Cechą charakterystczną architektury była budowa wielkich pałaców z najsyłnniejszym w Knossos- tzw. Labirynt. Mimo kilkakrotnych trzęsień ziemi i wojen, pałace systematycznie odbudowywano. Kreteńczycy posługiwali się archaicznym pismem (pismo linearne A) Religia miała charakter politeistyczny.Wiele mitów zostało przejętych przez plemiona greckie, które rozpoczęły podbój Krety. Około poczatków II tys. p.n.e. znad środkowego Dunaju na tereny dzisiejszej Grecji i wysp Morza Egejskiego zaczęły przybywać pelmiona greckie- tzw. pierwsza kolonizacja. Wędrówka plemion indoeurpoejskich zakończyła się około 1200r.p.n.e. upadkiem kultury minojskiej i skolonizowaniem wszystkich wysp przez pierwszych Greków.
75 4 75