Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:29:49+02:00
A) Katoda⁻ ----> Ca²⁺ + 2e⁻ ---> Ca⁰
Anoda⁺ ----> 2Cl⁻ - 2e⁻ ----> Cl₂⁰
b) Katoda⁻ ----> 4 As³⁺ + 6 e⁻ ----> 4 As°
Anoda⁺ ----> 6 Cl⁻ - 6 e⁻ ---> 3 Cl₂⁰
c) Katoda⁻ ----> 2Na⁺ + 2e⁻ ---> 2Na⁰
Anoda⁺ ----> 2Br⁻ + 2e⁻ ---> Br₂⁰
d) Katoda⁻ ---->Pb²⁺ + 2e⁻ ----> Pb°
Anoda⁺ ---->2Cl⁻ - 2e⁻ ----> Cl₂⁰
e)Katoda⁻ ---->2H⁺ + 2e⁻ ---> H₂°
Anoda⁺ ---->2Cl⁻ - 2e⁻ ----> Cl₂⁰
f ) Katoda⁻ ---->2H⁺ + 2e⁻ ---> H₂°
Anoda⁺ ---->2Cl⁻ - 2e⁻ ----> Cl₂⁰

w przykładzie f dzieje się tak dlatego, że sód po osadzeniu się na katodzie od razu reaguje z wodą tworząc wodorotlenek, a pozostały wodór osadza się na wolnej katodzie:)
Uwierz mi, tak jest na pewno:0
Mówi ci to podwójna laureatka wojewódzkiego konkursu z chemii:)
1 5 1