----------- ZADANIE 1 --------------
Przeczytaj zdania opisujące cechy wyższych kwasów karboksylowych. Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych lub literę F - przy fałszywych. Napisz poprawną wesję zdań fałszywych.

1. (P/F) Wzór sumaryczny kwasu palmitynowego ma postać C15H31COOH.

2. (P/F) Wzór strukturalny kwasu stearynowego ma postać: CH3(CH2)15COOH.

3. (P/F)Wzór półsturktualny kwasu oleinowego ma postać: CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

4. (P/F) Kwas stearynowy jest kwasem nienasyconym.

5. (P/F) Kwas oleinowy jest oleistą, żółtą cieczą.

6. (P/F) Kwas stearynowy i palmityonwy są to ciecze barwy białej.

7. (P/F) Wyższe kwasy karboksylowe są nierozppuszczalne w wodzę.

8. (P/F) W oleju jadalnym uniwersalny papierek wskaźnikowy przyjmuje zabarwienie czerwone.

9. (P/F) Wyższe kwasy karboksylowe nie dysocjują na jony pod wpływem wody.

10. (P/F) Kwas oleinowy odbarwia wodę bromową.

----------- ZADANIE 2 --------------
Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego kwasów: stearynowego i oleinowego.

----------- ZADANIE 3 --------------
Na podstawie schematu doświadczenia napisz obserwacje, równanie reakcji chemicznej i sformułuj wniosek.

Schemat(tekst):
Zlewka ma zawartość:
- Stężony roztwór wodorotlenku sodu
- Fenoloftaleina
> Wlewamy do niej "Kwas palmitynowy"
>> Zlewka jest pod ogniem

Obserwacje: ,Wniosek: ,Równianie reakcji chemicznej:

-----
To wszystko. Mam nadzieję, że przynajmniej dwa zadania zostaną rozwiązane. Dzięki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T21:14:11+02:00
1p
2F(CH3(CH2)16COOH
3P
4P
5P
6Fkwas palmitynowy i stearynowy to ciała stałe
7p
8F nie
8P
10P
zad2
C17H35COOH + 8O2 ----->18C + 18H2O
2C17H33COOH +15O2-------->36C + 34H2O
5 1 5