1) Niszczenie wyrobów żelaznych przez otaczające je środowisko, zwane ich rdzewieniem, zachodzi pod wpływem wody i tlenu zawartego w powietrzu :
4Fe + 3O2 + xH2O --> 4Fe(OH)3
Współczynnikiem stechiometrycznym x jest liczna :
A. 4
B. 3
C. 2
D. 6

2) Połącz podane wzory w pary związków o takiej samej wartościowości manganu;
a) MnO 1. Mn(OH)3
b) Mn2O7 2. Mn(OH)2
c) Mn2O3 3. HMnO4

1

Odpowiedzi

2010-03-29T18:11:02+02:00
1. D
2. MnO i Mn(OH)2
Mn2O7 i HMnO4
Mn2O3 i Mn(OH)3