Odpowiedzi

2010-04-01T12:03:51+02:00
Las jest to najprościej mówiąc zbiorowisko roślin i zwierząt. To miejsce, gdzie na pewnym terytorium żyje mnóstwo organizmów roślinnych i zwierzęcych bardzo często ściśle od siebie uzależnionych. W Polsce występują trzy rodzaje lasów:

· lasy iglaste – rosną w nich tylko drzewa iglaste,

· lasy liściaste – rosną w nich jedynie drzewa liściaste,

· lasy mieszane – rosną w nich zarówno drzewa iglaste, jak i drzewa liściaste

Najbardziej charakterystyczną cechą lasu jest jego warstwowa budowa. Są cztery warstwy roślinności:

· Wysokie drzewa – jest to najwyższa warstwa lasu tworzona przez konary, gałęzie, owoce i liście drzew, a także zamieszkujące je zwierzęta (najczęściej ptaki, które budują w nich swoje gniazda). Korony drzew zatrzymują najwięcej światła i opadów atmosferycznych.

· Podszyt – tworzą go młode drzewa i różnorodne rośliny krzewiaste. Żyje w nich dużo owadów będących pokarmem dla ptaków.

· Runo leśne – tworzą je różnego rodzaju rośliny zielne, mchy, trawy i paprocie. Częścią runa są także grzyby. Mieszkają tu przede wszystkim motyle, żaby, zaskrońce i ślimaki. Wśród roślin runa znaleźć można też borówki czarne, których jagody zbierane są późnym latem, oraz przepyszne poziomki leśne.

· Ściółka leśna i gleba – tworzą ją opadłe liście, szczątki roślin i zwierząt. Znajdują w niej schronienie tysiące drobnych zwierząt. Ściółka pokrywa glebę, w której żyją ogromne ilości bakterii i grzybów, a także bardzo dużo różnorodnych drobnych organizmów zwierzęcych.