Odpowiedzi

2010-03-29T18:22:28+02:00
Au(NO3)3
Au=197, N=14, O=16
masa czasteczkowa = 197+9*16+3*14 = 383g/mol
Pb(CO3)2
Pb=207, C=12,O=16
masa czasteczkowa = 207+12*2+6*16 = 327g/mol
H3PO4
H=1, P=31, O=16
masa czasteczkowa = 3*1+31+4*16 = 98g/mol
H4Cl2O7
H=1, Cl=35,5 O=16
masa czasteczkowa = 4*1+2*35,5+7*16 = 187g/mol
(C2H5COO)3Fe
Fe=55,8 C=12, O=16, H=1
masa czasteczkowa = 9*12+15*1+6*16+55,8 = 274,8g/mol
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:35:31+02:00
Au(NO₃)₃ = 197u + (14u + 16u*3) * 3 = 197u + 186u = 383u

Pb(CO₃)₂ = 207u + (12u + 16u*3) * 2 = 207 u + 120u = 327u

H₃PO₄ = (1u*3) + 31u + (16u*4) = 3u + 31u + 64u = 98u

H₄Cl₂O₇ = (1u*4) + (35,5u*2) + (16u*7) = 4u + 71u + 112u = 187u

(C₂H₅COO)₃Fe = [(12u*2) + (1u*5) + 12 u + 16u + 16u] *3 + 56u =
= 219u + 56u = 275u

POZDRAWIAM . ; - ))
2010-03-29T18:42:30+02:00
Au(NO3)3= mAu+mN*3+mO*9=197+14*3+16*9=379u
Pb(CO3)2=mPb+mC*2+mO*6=207+12*2+16*6=327u
H3PO4= mH*3+mP+mO*4=1*3+31+16*4=98u
H4CL2o7=mH*4+mCl*2mO*7=1*4+35,5*2+16*7=187u
(C2H5COO)3Fe=12*2+1*5+12+16+16*3+56=275u