Bartek i Jurek postanowili zmierzyć odległość namiotu od przystani za pomocą swoich kroków. Bartek stawia kroki o długości 48 cm, zaś Jurek - o długości 56 cm. W jakiej odległości od namiotu znajduje się przystań, jeśli ślady stóp chłopców pokryły się 15 razy? Wynik podaj w metrach.

3

Odpowiedzi

48 cm - dł. kroków Bartka
56 cm - dł. kroków Jurka

48 cm * 15 = 720 cm
56 cm * 15 = 840 cm
720 cm + 840 cm = 1560 cm = 15,6 m

Przystań znajduje się w odległości 15,6 m.

nie wiem czy jest dobrze ale chyba o to chodziło.
68 1 68
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T19:35:44+01:00
NWW{48cm,56cm}=336cm =>co tyle kroki chłopców się pokrywały
336cm×15=5040cm=50,4m
67 4 67
Bartek musi zrobić 7 kroków a Jurek 6 kroków żeby ślady stóp się pokryły jeden raz
7x48=336cm
6x56=336cm
336cmx15=5040 cm=50,4m
Przystań znajduje się w odległości 50,4m od namiotu.
39 4 39