3.Znajdź niewiadomy wyraz proporcji.
c)5,4:7½=x:0,5
d)2⅔:3 i trzy siódme =7:x

4. Rozwiąż równanie.
X TO KRESKA UŁAMKOWA!!!
a)4/x=5/9
b)x/1,2=1,2/4
c)3,2/2,8=x/3,5
d)9,36/7,2=1,3/x
e)0,6/x=0,8/6
f)x/0,6=6/0,8
g)x-5/7=3/5
h)x/3=x+5/2
i)4/x+6=5/7+x

To zadanie 3 i 4 str.179 z książki 'Matematyka wokół nas' wyd. Wsip, klasa I gim.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:21:32+02:00
3.Znajdź niewiadomy wyraz proporcji.
c)5,4:7½=x:0,5
x * 7½ = 5,4 * 0,5
7,5 x = 2,7 / 7,5
x = 0,36

d)2⅔:3 i trzy siódme =7:x
2⅔ x = 7 * 3 ³/₇
⁸/₃ x = 7*²⁴/₇
⁸/₃ x = 24 / * ³/₈
x = 9

4. Rozwiąż równanie.
X TO KRESKA UŁAMKOWA!!!
a)4/x=5/9
5x = 9*4
5x = 36 / : 5
x = 7,2

b)x/1,2=1,2/4
4x = 1,2*1,2
4x = 1,44 / :4
x = 0,63

c)3,2/2,8=x/3,5
2,8x = 3,5*3,2
2,8x = 11,2 / : 2,8
x = 4

d)9,36/7,2=1,3/x
9,36x = 7,2*1,3
9,36x = 9,36 / : 9,36
x = 1

e)0,6/x=0,8/6
0,8x = 6*0,6
0,8x = 3,6 / : 0,8
x = 4,5

f)x/0,6=6/0,8
0,8x = 6* 0,6
0,8x = 3,6 / : 0,8
x = 4,5

g)x-5/7=3/5
5 (x-5) = 7*3
5x-25 = 21
5x = 21+25
5x = 46 / : 5
x = 9,2

h)x/3=x+5/2
2x = 3 * (x+5)
2x = 3x+15
2x-3x = 15
-x = 15 / : (-1)
x = -15

i)4/x+6=5/7+x
4* (7+x) = 5* (x+6)
28+4x = 5x+30
4x-5x = 30-28
-x = 2 / : (-1)
x = -2
3 5 3
2010-03-29T18:33:59+02:00
Zadanie 1
c:5,4:7½=x:0,5 /*0,5
2,7/7,5=x
x=0,36
Spr:
5,4/7,5=0,36/0,5
0,72=0,75

d. 2⅔ / 3trzy siódme = 7/x /*x
2⅔*x/3trzy siódme = x /*3trzy siódme
2⅔*x=7*3trzy siódme //2⅔
x= 7*3trzy siódme/2⅔
x=8,6
Spr:
2⅔ / 3trzy siódme = 7/8,6
0,8=0,8

Zadanie2
A:
4/x=5/9 /*x
4=5x/9 /*9
4*9 = 5x //5
4*9/5=x
x= 7,2
Spr:
4/7,2=5/9
0,56=0,56
B:
x/1,2=1,2/4 /*1,2
x = 1,2*1,2/4
x=0,36

Spr:
0,36/1,2=1,2/4
0,3=0,3

C:
3,2/2,8=x/3,5 /*3,5
3,2*3,5/2,8=x
x=4

Spr:
3,2/2,8=4/3,5
1,14=1,14
3 3 3
2010-03-29T18:47:36+02:00
Zadanie 1
c:5,4:7½=x:0,5 /*0,5
2,7/7,5=x
x=0,36
Spr:
5,4/7,5=0,36/0,5
0,72=0,75

d. 2⅔ / 3trzy siódme = 7/x /*x
2⅔*x/3trzy siódme = x /*3trzy siódme
2⅔*x=7*3trzy siódme //2⅔
x= 7*3trzy siódme/2⅔
x=8,6
Spr:
2⅔ / 3trzy siódme = 7/8,6
0,8=0,8

Zadanie2
A:
4/x=5/9 /*x
4=5x/9 /*9
4*9 = 5x //5
4*9/5=x
x= 7,2
Spr:
4/7,2=5/9
0,56=0,56
B:
x/1,2=1,2/4 /*1,2
x = 1,2*1,2/4
x=0,36

Spr:
0,36/1,2=1,2/4
0,3=0,3

C:
3,2/2,8=x/3,5 /*3,5
3,2*3,5/2,8=x
x=4

Spr:
3,2/2,8=4/3,5
1,14=1,14
2 1 2