1.akwarium w kształcie prostopadłoscianu o wymiarach dna 60 cm i 70 cm oraz wysokosci 80 cmnapełniono do połowy wodą.ile litrów wody zmiesci się wakwarium napiszcie obliczenia.
2
oblicz pole powierzchni i obiętosc szescianu o krawędzi długosci 7 cm. tu tesz podajcie obliczenia.

pole powierzchni całkowitej szescianu wynosi 150cm w kwadracie obliczcie długosc krawędzi tego szescianu. plis pilne to na jutro plis plis plis pis :)

2

Odpowiedzi

2010-03-29T18:20:02+02:00
1]
a=60cm=6dm
b=70cm=7dm
h=80cm=8dm
½h=4dm

v=abh=6×7×8=336 dm³=336 litrów wody zmieści się , a nalano:
6×7×4=168 litrów
2]
a=7cm
pole=6a²=6×7²=6×49=294cm²
v=a³=7³=343cm³
3]
6a²=150cm²
a²=150:6
a²=25
a=5cm= krawędź
1 5 1
2010-03-29T18:31:22+02:00
A=60cm=6dm
b=70cm=7dm
c=80cm=8dm
v=a×b×c
v=6dm×7dm×8dm=336dm³:2=168dm³=168l
zad.2
pс=6×a×a
a=7cm
6x7x7=294cm³
v=a³
v=343dm³
zad.3

150:6=25;5=5
krawędź ma 5cm