Uzupełnij odpowiednimi formami czasownika w czasie przeszłym.

BEZOKOLICZNIK|1.os.l.poj.r.m|3.os.l.poj.r.ż|3.os.l.poj.r.m
rozpocząć | | | |
zniknąć | | | |
spiąć | | | |
zgiąć | | | |
wziąć | | | |

Proszę o pomoc napiszcie to w taki sposób np: rozpocząć-(wyraz)-(wyraz)

1

Odpowiedzi

2010-03-29T18:22:39+02:00
Rozpocząłem, rozpoczęła rozpoczął
zniknąłem zniknęła zniknął
spiąłem spięła spiął
zgiąłem zgięła zgiął
wziąłem wzięła wziął