Odpowiedzi

2009-10-31T19:44:57+01:00
Desmoson-rodzaj połączenia międzykomórkowego występującego głównie między komórkami tkanki nabłonkowej. Desmosomy należą do połączeń typu mechanicznego, pełnią funkcję łączników między sąsiadującymi ze sobą komórkami, co decyduje o zwartości nabłonków i ich odporności na rozciąganie; stanowią również rodzaj łącznika między cytoszkieletami sąsiednich komórek.

złącza szczelinowe – niewielkie kanały białkowe przebiegające z 1 komórki do drugiej. Umożliwiają wyminę cząsteczek bardzo małych oraz jonów.