Powierzchnia ściany w pokoju jest rowna 50m kwadratowych. Pan Mietek chce ściany tego pokoju wyłoży płytami kartonowo-gipsowymi o grubości12,5 mm . O ile z mniejszy się objętośc powietrza w tym pokoj??????? . bardzo proszę o obliczenia.
_____________________________
Jak dlugo struś musi biec z prętkością 30m na sekudę aby pokona odłoś 450m?
a18 sek.
b150 sek.
c15 sek.
d jedna piąta sekundi. proszę o obliczenia!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-29T18:23:55+02:00
S=150m
V=30m/s
V=s/t -> t=s/V
więc
t= 450m :30m/s
t= 45/3 s
t= 15 s
Odp C