Uzasadnij, że:
-Suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 4
-Suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8
____________________________________________________________

Przedstaw w postaci iloczynu.
a) (x + y) * a + (x + y) * b
b) 3(z - y) - a(z - y)
c) (m - 1)(k - 1) + (k - 1)(m + 1)
d) (a - 1)(b + c) - (a - 1)(b - c)

2

Odpowiedzi

2010-03-29T18:21:46+02:00
A) (x+y)(a+b)
b) (3-a)(z-y)
2010-03-29T18:24:23+02:00
Przedstaw w postaci iloczynu.
a) (x + y) * a + (x + y) * b
b) 3(z - y) - a(z - y)
c) (m - 1)(k - 1) + (k - 1)(m + 1)
d) (a - 1)(b + c) - (a - 1)(b - c)a) ax+ay + bx+by
b) 3z-3y - az+ay
c) mk -m-k+1+km+k-m-1= 2km-2m
d) ab+ac-b-c - ab+ac +b- c = 2ac-2c