Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:45:01+02:00
1.Moim zdaniem podatek proporcjonalny jest bardziej sprawiedliwy
ponieważ wszyscy płacą te same odsetki swoich dochodów
(· podatki proporcjonalne – jeżeli wszyscy podatnicy płacą ten sam odsetek swoich dochodów (wydatków lub majątku) w postaci podaku; podatek od zysków spółek jest przykładem podatku proporcjonalnego;)a,Podatek progresywny nie jest zgodny z konstytucją!!!!!!!!!
(· podatki progresywne – jeżeli osoby z wyższymi dochodami płacą jako podatek większy procent swoich dochodów; dochód podlegający opodatkowaniu przedstawiony jest w formie przedziałów: im wyższy przedział wartości tym wyższa stawka podatkowa)
2.Polega na tym że , jest to publiczno-prawne nieodpłatne, przymusowe, oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Pobierany jest od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwanych podatnikami na podstawie przepisów prawnych określających warunki, wysokość oraz terminy płatności tych świadczeń.
Podatki są podstawowym źródłem dochodów państwa, niezależnie od jego ustroju i formy - to obywatele poprzez wpłacane podatki finansują jego funkcjonowanie. Każde państwo reguluje wielkość obciążeń podatkowych swych obywateli w drodze ustaw uchwalanych przez parlament. Ustawy te stwarzają podstawy prawne wymiaru i zasad poboru podatków. Bez sprawnego i skutecznego w działaniu systemu podatkowego nie byłoby możliwe funkcjonowanie państwa.


Napewno każdy by ucieszył sie gdyby zmniejszono podatki,ale wtedy nie wpływły by pieniądze na rzecz skarbu państwa i nie mogło by państwo normalnie funkcjonowć a wieć nie było by za co np. dróg naprawić;]

mam nadzieje że pomogłam...;]
pozdr.. i licze na naj..xD
3 5 3