A) Z 30 kg solanki wduprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową. Ile wody odparowano

b) Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg. wody i otrzymano solanke szwscioprocentowa. ile solanki bylo na poczatku ?

Plllllisssss potrzebuje na jutro

1

Odpowiedzi

2010-03-29T18:32:58+02:00
2%*30=3%[30-x]
x=10
5%*X=6%[x-10]
x=60