Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T13:27:38+02:00
AKT OSKARŻENIA

Adolf Hitler, pseudonim: „Fuhrer”, urodzony 20. IV 1989r. w Braunau, w Austrii. Jego ojcem był Alois Hitler, urzędnik celny monarchii Austro - Węgier, zaś matką Klara Polzl, służąca. Oskarżony mieszkał przez jakiś czas w Braunau, później przeniósł się do Wiednia, a obecnie przebywa w Monachium. Ukończył 5 lat szkoły elementarnej oraz 4 lata gimnazjum, dalszą naukę porzucił, by oddać się pracy artystycznej.

OSKARŻENIA:

Oskarżonemu zarzuca się:
1. Wymordowanie ponad 6 mln Żydów, Cyganów w obozach koncentracyjnych, gettach, stalagach, przy użyciu takich metod jak: rozstrzelanie, śmierć głodowa, zapracowanie na śmierć;
2. Zakładanie obozów jenieckich, czyli fabryk, których głównym produktem była śmierć. Miały one za zadanie wyniszczać fizycznie i psychicznie więźniów, doprowadzając ich niekiedy do takiego stanu, że często z głodu byli oni skłonni zjadać znalezione trupy innych jeńców;
3. Utworzenie obozów pracy, do których zsyłano jeńców po to, by wykorzystać ich jako tanią siłę roboczą, a następnie, gdy już umrą z wycieńczenia lub zatrucia tabunem ( ulatniającym się podczas produkcji broni chemicznej ), zwłoki zakopać razem w dole z wapnem!;
4. Masowe uśmiercanie ludzi ułomnych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie, homoseksualistów;
5. Spalenie, zrównanie z ziemią setek wiosek, miast, pozbawienie domów tysięcy ludzi;
6. Wywołanie ii wojny światowej i bezsensowne wysłanie na pewną śmierć tysięcy niemieckich żołnierzy, pozbawienie wielu rodzin ojców, synów, braci;
7. Wymyślenie i szczegółowe opracowanie straszliwych metod zabijania, wykorzystywanych w obozach koncentracyjnych. Należały do nich m. in.:
a. masowe uśmiercanie chorych, starców, dzieci w komorach gazowych, gdzie zatruwano ich cyklonem B;
b. śmiertelne zastrzyki z fenolu i benzyny;
c. palenie żywcem na stosach;
8. Zlecanie przeprowadzania na więźniach zbrodniczych eksperymentów medycznych, sprawdzających wytrzymałość, odporność ludzkiego organizmu na rozmaite trujące substancje. Jeńców zarażano malarią, tyfusem, gruźlicą, zamrażano ich, przeszczepiano im mięśnie, kości, kastrowano, sterylizowano, ubezpładniano kobiety i mężczyzn;
9. Profanowanie i bezczeszczenie zwłok jeńców, którzy ginęli w obozach. Robienie interesów na ludzkiej tragedii. Podpisywanie kontraktów z firmami produkującymi mydło z ludzkiego tłuszczu!;
1 5 1