1.Wyjaśnij przyczynę przemieszczania się cząsteczek wody z gleby do korzenia.

2. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje dotyczące zielenic wpisz liter P,
a obok zawierających falszywe informacje – liter´ F.

Cechą wspólną wszystkich zielenic jest obecność chloroplastów
Wiele z nich wykazuje zdolność poruszania się
Zielenice są organizmami wyłącznie jednokomórkowymi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T16:14:37+02:00
Zad. 1
Korzeń pobiera wodę z gleby dzięki OSMOZIE. Stężenie roztworu w glebie jest zazwyczaj niższe niż w komórkach korzenia, więc woda przenika z gleby do włośników. Następnie przenika z nich do komórek znajdujących się obok, które zawierają mniej wody. W ten sposób wędruje z komórki do komórki.
Zad. 2
Cechą wspólną wszystkich zielenic jest obecność chloroplastów. - Prawda .!
Wiele z nich wykazuje zdolność poruszania się. - Fałsz .!
Zielenice są organizmami wyłącznie jednokomórkowymi. - Fałsz .!
16 4 16