Mam dwa tematy do wyboru (z geografii). Proszę o odpowiedz na jedno.
1, Omów formy powstałe podczas procesów egzogenicznych (wykorzysta szkice lub rysunki)
2. Przedstaw podział dziejów ziemi oraz najważniejsze wydarzenia (w tabeli)
Dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-10-31T20:11:39+01:00
Wybrałem to 2.

Podział dziejów ziemi:

1. Ery Prekambryjskie:
-w wodach pojawiają się pierwsze formy życia na Ziemi
-powstają lądy, morza, oceany
-formuje się skorupka ziemska

2. Era Palezoiczna:
-jeden kontynent zwany Pangeą
-powstawanie złóż węgla kamiennego
-hercyńskie ruchy górotwórcze
-pierwsze owady płazy i ryby

3. Era Mezozoiczna:
-początek orogenezy alpejskiej
-dominacja dinozaurów
-pierwsze ptaki i ssaki morskie
-podział Pangei na Gondwanę i Laurazję

4. Era Kenozoiczna:
-pojawił się człowiek - w czwartorzędzie
-zlodowacenia półkuli północnej - w czwartorzędzie
-alpejskie ruchy górotwórcze w trzeciorzędzie