1. Liczby P, k i r są dodatnie oraz P=k/r zatem:
A.r=kP
B.r=1/Pk
C.r=k/P
D.r=P/k
2. Jeśli n=0,8b to:
A.b=0,2n
B.b=1,25n
C.b=0,8n
D.b=0,25n
3. Pole pewnego trójkąta jest równe P. Wysokość h tego trójkąta, poprowadzoną do boku o długości a można obliczyć ze wzoru:
A.h=1/2 aP
B.h=2Pa
C.h=P/a2
D.h=2P/a

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:37:42+02:00
1. P=k/r |*r
Pr=k |:P
r=k/P

2. n=0,8b |:0,8
b=n/0,8
b=n*10/8
b=n*1250/1000
b=1,25n

3. a*h/2=P |*2
a*h=2P |:a
h=2P/a
87 4 87