Odpowiedzi

2010-03-29T18:32:42+02:00
Moim zdaniem są to metale:)
2 1 2
2010-03-29T18:32:48+02:00
Żelazo, ferrum, Fe, pierwiastek chemiczny leżący w grupie 8. w 4. okresie (żelazowce) układu okresowego, liczba atomowa 26, masa atomowa 55,85. Znanych jest jego 21 izotopów, w tym 4 trwałe. Należy do pospolitszych pierwiastków w skorupie ziemskiej (czwarte miejsce jako pierwiastek pod względem rozpowszechnienia), ogólną jego zawartość w środowisku szacuje się na 6%. Występuje w licznych rudach, najczęściej w postaci tlenków (np. magnetyt-Fe3O4, hematyt-Fe2O3, limonit-Fe2O3·xH2O), oraz w niewielkich ilościach w stanie rodzimym.

miedź-pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal. Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są tylko dwa: 63 i 65.

glin- pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Jedynym izotopem stabilnym jest 27Al
Glin jest trzecim najpowszechniej występującym pierwiastkiem na powierzchni Ziemi. Od jego symbolu (oraz symbolu krzemu) wywodzi się dawna nazwa najbardziej zewnętrznej warstwy globu – sial.
3 5 3
2010-03-29T18:39:24+02:00
Żelazo jest to dość miękki metal,oznaczenie jego to fe.
miedź-metal o kolorze czerwonej cegły- oznaczenie miedzi to cu
glin-małej gęstości plastyczny metal ,oznaczenie to al
4 5 4