Napisz w formie czasteczkowej, jonowej i jonowej w sposób skrócony równania reakcji pomiedzy nastepujacymi substancjami, zachodzace w roztworach wodnych:
a) CH3COOH + Na-................
b) HCOOH + Mg-..............
c) (CH3COO)2Mg + HCI-...........
d) (CH3COO)2Ba + Na2CO3-.................
e) HCOOH + K-...........

1

Odpowiedzi

2010-03-30T09:46:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 2CH3COOH + 2Na----->2CH3COONa + H2
2CH3COO(-) + 2H(+) + 2Na----->2CH3COO(-) + 2Na(+) + H2
2H(+) + 2Na----->2Na(+) + H2

b) 2HCOOH + Mg----->(HCOO)2Mg + H2
2HCOO(-) + 2H(+) + Mg----->2HCOO(-) + Mg(2+) + H2
2H(+) + Mg----->Mg(2+) + H2

c) (CH3COO)2Mg + 2HCI----->2CH3COOH + MgCl2
2CH3COO(-) + Mg(2+) + 2H(+) + 2Cl(-)----->2CH3COOH + Mg(2+) + 2Cl(-)
2CH3COO(-) + 2H(+)----->2CH3COOH

d) (CH3COO)2Ba + Na2CO3----->2CH3COONa + BaCO3
2CH3COO(-) + Ba(2+) + 2Na(+) + CO3(2-)----->2CH3COO(-) + 2Na(+) + BaCO3
Ba(2+) + CO3(2-)----->BaCO3

e) 2 HCOOH + 2K----->2HCOOK + H2
2HCOO(-) + 2H(+) + 2K----->2HCOO(-) + 2K(+) + H2
2H(+) + 2K----->2K(+) + H2
1 5 1