Odpowiedzi

2010-03-29T20:26:39+02:00


Дороги Петре.
Я пишу, поскольку я хочу Тебе сказать о моих планах на будущее. После завершения средней школы я хочу собраться на медицинские учебы. Хочет продолжать семейную традицию, но также очень я люблю помогать людям. После учеб я выезжаю к Соединенным штатам, чтобы там осуществлений стаж и начать последующую работу. Я буду проживать у сестры, которая в состояниях является кардиохирургом. Я при ординатуре выбрала нейрохирургию. Я думаю, что удастся мне выполнить мои мечты. Я Приветствую Тебя сердечно


Drogi Piotrze.
Piszę, ponieważ chcę Ci powiedzieć o moich planach na przyszłość. Po ukończeniu szkoły średniej chcę wybrać się na studia medyczne. Chce kontynuować rodzinną tradycję, ale także bardzo lubię pomagać ludziom. Po studiach wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych, aby tam odbyć staż i podjąć dalszą pracę. Będę mieszkała u siostry, która w stanach jest kardiochirurgiem. Ja za specjalizację wybrałam neurochirurgię. Myślę, że uda mi się spełnić moje marzenia. Pozdrawiam Cię serdecznie