W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące się w oddali sarny. Zatrzymali się, aby je poobserwować.
Zwierzęta znajdowały się na polance w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach
długości 45m i 20m oraz ramionach długości 20m i 32 m.
10. Ile metrów siatki byłoby potrzebne na ogrodzenie tej polany?

11. Jaka jest powierzchnia polany, na której pasą się sarny? Odpowiedź podaj w arach.

12. Nieopodal polany dostrzegli prostopadłościenny karmnik o wymiarach 20 cm × 30 cm × 40 cm
wypełniony do 14
wysokości ziarnem. Oszacuj objętość ziarna znajdującego się w karmniku. Odpowiedź
wyraź w decymetrach sześciennych.

2

Odpowiedzi

2010-03-29T18:56:16+02:00
10.

45+32+20+20=117 m tyle potrzeba siatki

11.

pole trapezu:
p=(45+20)razy20:2

tłumacze: (45+20) razy 20 dzielone na 2
2010-03-29T18:58:14+02:00
1. Na ogrodzenie siatki: 45metrów+20metrów+20metrów+32metry=117metrów siatki

2.(a+b) razy H/2
65m X 20 m/ 2
1300/2
750m kwadratowych\
1 ar= 100 m kwadratowych
7.5 ara

3. 2 dm razy 3 dm razy 1.4 dm=8.4 dm szczesciennych (czyli taka mała trójeczka)

Mam nadzieję, że pomogłem,polecam się na przyszłość i proszę o naj ^^.
1 5 1