A) Ciało tonie jeżeli siła wyporu jest.............................
.........................................................................
b) ciało wypływa na powierzchnię , jeżeli siła wyporu jest .......
................................................................................
c) Ciało pływa zanurzone na danej głębokości w cieczy , jeżeli siła wyporu jest .........................................................
...................................
TYLE MIEJSCA MAM W ĆW WIĘC NIECH TO BD NAJLEPIEJ KILKA SŁÓW EWENTUALNIE KRÓTKO..
DAJE NAJ...

2

Odpowiedzi

2010-03-29T18:44:35+02:00
A) mniejsza niż ciężar ciała
b)jest większa niż ciężar ciała
c) jest równa ciężarowi ciała
44 3 44
2010-03-29T18:49:39+02:00
A) ciało tonie jeżeli siła wyporu jest mniejsza niż siła ciężkości ciała.
b) Ciało wypływa na powierzchnię, jeżeli siła wyporu jest większa od siły cięzkości ciała.
c) ciało pływa zanurzone na danej głębokości w cieczy, jeżeli siłą wyporu jest równa sile ciężkości ciała
34 4 34