Dużo punktów !
zad. 12b
Z przystani RADOŚĆ, odległej od przystani MIŁOŚĆ o 6 km, wypłynęła motorówka. Z prądem rzeki płynęła 20 min, a powrót trwał pół godziny. Oblicz prędkość własną motorówki i prędkość nurtu rzeki.

zad1a.z podanych wzorów wyznacz x.
a) 2a(x-1) + 3a= 4x
b)(x-1)/y= (x+1)/ (1+y) dla y nie równa się 0, i nie -1.
c) a= (b-c)/d-x dla d nie róna się x

zad 2a. Ile tysięcy stanowi 21/20 miliona ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:00:35+02:00
Zad. 12b

Vz = 6km/20min = 6km/1/3h = 18km/h
Vp = 6km/0,5h = 12km/h

(18km/h-12km/h):2 = 6km/h:2 = 3km/h << nurt rzeki
18km/h-3km/h = 15km/h << prędkość motorówki

zad1a.
a)
2a(x-1)+3a = 4x
2ax-2a+3a = 4x
4x = 2ax+a
4x = a(2x+1) |:4
x = a(2x+1)/4
x = a(0,5x+0,25)
b)
(x-1)/y = (x+1)/(1+y) |*(1+y)
x+1 = (x-1)(1+y)/y
x+1 = (x+xy-1-y)/y
x+1 = x/y+x-1/y-1
x = x/y+x-1/y-2
c)
a = (b-c)/d-x |*(d-x)
a(d-x) = b-c
ad-ax = b-c
ad-b+c = ax
ax = ad-b+c |:a
x = d-b/a+c/a

zad 2a.
21/20mln = 1,05mln = 1050000
czyli 1050 tysięcy