Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T19:36:30+02:00
A) butanianu etylu
C₃H₇COOC₂H₅+H₂O→C₃H₇COOH+C₂H₅OH
b)etanianu pentylu
CH₃COOC₅H₁₁+H₂O→CH₃COOH+C₅H₁₁OH
c)propanianu butylu
C₂H₅COOC₄H₉+H₂O→C₂H₅COOH+C₄H₉OH