Proszę o pomoc . . . oczywiście pierwszemu daje najj....

Wyznacz podane wielkości ze wzoru
a) P=RI² wyznacz R
b) P=U²/R wyznacz R
c) F=mv²/R wyznacz m,R
d) E=mv²/2 wyznacz m

Zad 3.Przypomnij wymienione niżej wzory i wyznacz z każdego z nich wszystkie występujące w nim wielkości.

a) wzór na pole prostokąta, kwadratu, trójkąta, obwód prostokąta, obwód kwadratu i pole trapezu.

Zad. 4
Z podanego wzoru wyznacz każdą z następujących w nim wielkości:
a) pV=m/M RT
b) Q=dgV
c) F=-n v/x S
d) p=nRT/V

Proszę o szybką pomoc!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-29T19:00:26+02:00
P=RI² wyznacz R
P=RI² /÷I²
R=P/I²


P=U²/R /×R
PR=U² /÷P
R=U²/P


F=mv²/R wyznacz R
F=mv²/R /×R
FR=mv² /÷F
R=mv²/F


F=mv²/R wyznacz m
F=mv²/R /×R
FR=mv² /÷v²
m=FR/v²


E=mv²/2 /×2
2E=mv² /÷v²
m=2E/v²1 5 1