Zad.1
Podaj nierówności,której rozwiązanie przedstawiono na osi liczbowej.
a) (zdjęcie 1)
b) (zdjęcie 1)
c) (zdjęcie 2)
d) (zdjęcie 2)

Zad.2.
Rozwiąż nierówności.
a) x + 7 > 3
b) 2x + 3 < 10
c) 8x + 11 ≥ 27
d) 2x + 5 < 3x + 11
e) -x + 2 ≥ x - 2

Pilnee ! ;p
Daję naj. ;))

2

Odpowiedzi

2010-03-29T18:57:50+02:00
Przepraszam 1 nie umiem


2 zad..
a. x=7-3
b. 2x<10-3 2x<7/:2 x 3,5
c. 8x>27-11
8x>16/:2


d. x= 6

e. 2+2>x
x=4
6 1 6
2010-03-29T18:59:46+02:00
Zad 2
a) x + 7 > 3 x>-4
b) 2x + 3 < 10 x>3,5
c) 8x + 11 ≥ 27 x≥ 2
d) 2x + 5 < 3x + 11 x<-6
e) -x + 2 ≥ x - 2 x<2
7 3 7