Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T18:47:19+01:00
Emirat - jedna z prowincji państwa włada jeden członek klasy
rządzącej lub książę ( zwany emirem).
Dziś ustrój taki panuje w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.
Zjed. Emirat. Arab. zrzeszają 7 prowincji (emiratów),
w których rządzą emirowie (emir - władza z ojca na
syna). Natomiast na czele całego państwa stoi prezydent
szejk. Szefem rządu jest premier szejk.
Sułtan - władca muzułmański
Królestwem - jest to kraj, którego monarcha nosi tytuł króla lub
królowej.
Dziś królestwem możemy nazwać Szwecję. Jednak król
dzisiaj sprawuje funkcje reprezentacyjne i honorowe,
nie ma on wielkich uprawnień. Rządy sprawuje rząd i
parlament.
księstwem - jest monarchia w której sprawuje władze książę.
Dziś do księstw możemy zaliczyć Andorę, Lichtenstein,
Monako.
I tak np. w Andorze wystepuja ksiazeta, ktorzy pelnia
funkcje reprezentacyjna i maja prawo weta.
Wadze ustawodawcza pelni 28 osobowy parlament,
Rada Generalna. Wladze wykonawcza sprawuje
premier.