Proszę o wyniki i jak można to obliczenia tych zadań:
1. (134,88:56,2+140,92:54,2)razy2,2=

2. 10-(0,5+0,25)+2,5+6razy0,5=

3. 0,4razy30-7,2+(3,5+0,5)+2,5razy2,2=

4. [3,4:2,125+(1,4+3,5:1,25:1,25):2,4]-1,35=

5. (3,55-0,945:0,9)razy(12,5razy1,2-15,15:7,5)=2

Odpowiedzi

2010-03-29T18:58:36+02:00
1. (134,88:56,2+140,92:54,2)razy2,2=
(2,4 + 2,6) x 2,2 = 5 x 2,2 = 11

2. 10-(0,5+0,25)+2,5+6razy0,5=
10 - 0,75 + 2,5 + 3 = 15,5 - 0,75 = 14,75

3. 0,4razy30-7,2+(3,5+0,5)+2,5razy2,2=
12 - 7,2 + 4 + 5,5 = 14,3

4. [3,4:2,125+(1,4+3,5:1,25:1,25):2,4]-1,35=
[1,6 + (1,4 + 2,24):2,4] - 1,35 = [1,6 + 1,5166666] - 1,35
= 1,766666666666666666666666666666...

5. (3,55-0,945:0,9)razy(12,5razy1,2-15,15:7,5)=
(3,55 - 1,05) razy ( 15 - 2,02) = 2,5 razy 12,98 = 32,45
2010-03-29T19:00:26+02:00
1. (134,88:56,2+140,92:54,2)razy2,2=(2,4+2,6)*2,2=5*2,2=11

2. 10-(0,5+0,25)+2,5+6razy0,5=10-0,75+2,5+3=14,75

3. 0,4razy30-7,2+(3,5+0,5)+2,5razy2,2=12-7,2+4+5,5=14,3

4. [3,4:2,125+(1,4+3,5:1,25:1,25):2,4]-1,35=[1,6+(1,4+2,8):2,4]-1,35=[1,6+4,2:2,4]-1,35=[1,6+1,75]-1,35=3,35-1,35=2

5. (3,55-0,945:0,9)razy(12,5razy1,2-15,15:7,5)=(3,55-1,05)*(14,4-2)=2,5*12,4=31